3/19/2013Termodinamika 2013
Ime i prezime studenta
Test 1
Test 2
Aktivnost
Test 3
Test 4
Aktivnost
Ukupno
Jovan Petrović
1
1
1
0
1
Tatjana Novaković
2
1
3
2
5
Mladen Marković
3
3
3
0
0
Stanko Ignjatović
3
3
5
4
5
Bojana Babić
2
3
4
3
4
Bogdan Francuz
0
2
0
2
0
Aleksandar Sekulić
2
1
4
2
1
Dragana Simeunović
2
2
0
1
1
Jelena Maletić
2
2
4
2
5
Boris Makitan
-
1
0
4
0
Bojan Petrović
0
2
0
0
0
Strahinja Džever
5
3
5
1
1
Stefan Kovačević
2
-
0
4
5
Jelena Savanović
-
3
5
2
4
Anja Mirjanić
2
4
5
5
3
Dajana Marinković
-
0
0
2
1

Miroslav Pjanic
2
2
0
2

0

Đorđe Slijepac
2
-
0
-

0Ime i prezime studenta
Prvi ciklus
Drugi ciklus
Izlazni kolokvij
Ukupno bodova
Jovan Petrović
3
3


Tatjana Novaković
3
3


Mladen Marković
5
4


Stanko Ignjatović
5
4


Bojana Babić
3
4


Bogdan Francuz
3
4


Aleksandar Sekulić
5
4


Dragana Simeunović
5
4


Jelena Maletić
2
5


Boris Makitan
2
4


Bojan Petrović
2
3


Strahinja Džever
4
3


Stefan Kovačević
2
4


Jelena Savanović
4
4


Anja Mirjanić
4
4


Dajana Marinković
2
4


Miroslav Pjanic
-
-


Đorđe Slijepac
4
3


Nema komentara:

Objavi komentar