1/17/2015

EKSPERIMENTALNE VJEŽBE IZ MEHANIKE

Ime i prezime
Prvi ciklus (max 5)
Drugi ciklus (max 5)
Izlazni kolokvij (max 5)
Ukupno
Kuzmanović Danijela
3
5
4
12
Orelj Ljiljana
2
5
5
12
Mikić Milica
4
5
4
13
GavrilovićAleksandar
0
0
-
0
Petković Dragica
2
3
3
8
Cvijanović Đorđe
2
0
-
2
Kovačević Bojan
5
5
4
14
Mušan Nikolina
1
1
-
2
DujakovićSlađana
2
0
-
2
Marić Jelena
3
4
4
11
VukadinovićMarko
3
3
5
11
Raca Nikolina
1
3
2
6
Rašović Jelena
3
5
5
13
TrifunovićSlavica
2
3
3
8
Olić Rajka
3
4
3
10
Vila Gorana
0
0
-
0
Žabić Dragana
2
3
4
9
Oljača Branko
0
0
-
0
Gavrić Duška
2
3
3
8
Santrač Neven
4
4
2
10
Ritan Davor
1
1
-
2
Vukelja Nataša
1
2
1
4
Anđić Vladan
3
4
3
10
Perović Aneta
3
4
4
11
Budiša Dragana
4
4
4
12
Jež Branislav
4
5
2
11
Marjanovic Tamara
4
4
4
12

Nema komentara:

Objavi komentar