4/14/2015

Termodinamika - eksperimentalne vjezbe
Ime i prezime
Prvi ciklus (max 5)
Drugi ciklus (max 4)
Izlazni kolokvij (max 6)
Ukupno
Kuzmanović Danijela
4
4
6
14
Orelj Ljiljana
4
4
6
14
Mikić Milica
5
4
6
15
Petković Dragica
3
3
4
10
Cvijanović Đorđe
2
0
0
2
Kovačević Bojan
5
4
6
15
Mušan Nikolina
2
2
0
4
Marić Jelena
4
4
6
14
VukadinovićMarko
4
3
6
13
Rašović Jelena
4
3
6
13
TrifunovićSlavica
4
3
4
11
Olić Rajka
4
3
6
13
Žabić Dragana
3
3
4
10
Gavrić Duška
3
3
2
8
Santrač Neven
4
4
5
13
Ritan Davor
-
0

0
Vukelja Nataša
3
2
3
8
Jež Branislav
5
3
6
14
Nema komentara:

Objavi komentar