6/01/2017


Termodinamika 2016/17

Ime i prezime studenta
Test 1
Aktivnost 1
Test 2
Aktivnost 2
Ukupno bodova
eksp.vj.
Ukupno predispitne obaveze
Milana Marković
0

0

7
7
Neđo Drljača
0

0

11
11
Dajana Vasić
0

0

7
7
Siniša Paspalj
1

1

10
12
Dajana Mitrović
4
3
1
2
13
23
Dragana Rakić
-

-

6
6
Ivana Ratković
1
2
1
1
12
17
Milan Sadžak
1

0
1
10
12
Biljana Pećanin
5

4
2
13
24
Danijel Briševac
2

0

10
12
Marina Zubović
0

1

6
7
Bojana Bjelić
1

0

10
11
Mirko Čeliković
2

0Ivana Kerševan
3

-Nema komentara:

Objavi komentar