4/04/2017

Termodinamika 2016/17

Ime i prezime studenta
Test 1
Aktivnost 1
Test 2
Aktivnost 2
Milana Marković
0Neđo Drljača
0Dajana Vasić
0Siniša Paspalj
1Dajana Mitrović
4
3


Dragana Rakić
-Ivana Ratković
1
2


Milan Sadžak
1Biljana Pećanin
5Danijel Briševac
2Marina Zubović
0Bojana Bjelić
1Mirko Čeliković
2Ivana Kerševan
3
Ime i prezime studenta
Izvještaji (prvi ciklus)
Izvještaji (drugi ciklus)
Izlazni kolokvijum
Ukupno bodova
Milana Marković
3 (2.5)Neđo Drljača
4 (3.7)Dajana Vasić
4 (3.6)Siniša Paspalj
4 (3.7)Dajana Mitrović
5 (4.6)Dragana Rakić
2 (2.2)Ivana Ratković
3 (3.3)Milan Sadžak
3 (3.4)  Biljana Pećanin
4 (3.6)Danijel Briševac
4 (3.5)Marina Zubović
3 (3.1)Bojana Bjelić
3 (3.4)11/29/2016

Pismeni ispit iz Mehanike 08.02.2017.
Muhiba Elezović 19
Dajana Mitrović 10
Nikolina Todorović 8 
Jovana Vuković 3
Mirko Čeliković 5
Bojana Bjelić 0
Milana Marković 0
Jovana Milutin 0

Pismeni ispit iz Mehanike 25.01.2017. 

Dajana Mitrovic 14
Jovana Vukovic 3
Muhiba Elezovic 6
Ivana Kersevan 4
Dajana Vasic 0
Tijana Bajic. 0

Mirko Celikovic 1


Mehanika 2016/17
Ime i prezime
Test 1
(max 5 b)
Aktivnost 1 (max 3 b)
Test 2
(max 5 b)
Aktivnost 2 (max 2 b)
Ukupno
 (max 15 b)
Marković Milana
1
-
1

2
Drljača Neđo
0
-
-

0
Vasić Dajana
-
-
1

1
Paspalj Siniša
1
-
2

3
Kostić Violeta
-
1
-

1
Janković Marko
-
-
-

-
Mitrović Dajana
3
3
4
2
12
Rakić Dragan
-
-
-

-
Ratković Ivana
0
1
0

1
Sadžak Milan
-
2
1

3
Pećanin Biljana
3
-
1

4
Kalamanda Dragana
0
-
-

0
Briševac Danijel
0
3
1
2
6
Ružić –Zubović Marina
0
-
0

0
Bjelić Bojana
0
2
0
1
3
Čeliković Mirko
5
3
3
2
13
Elezović Muhiba
0
-
-

0
Vuković Jovana
4
-
3

7
Milutin Jovana
3
-
-

3
Todorović Nikolina
1
-
1

2
Kerševan Ivana
3
-
0

3