10/04/2017Zadaća

1.      Ako se brod kreće stalnom brzinom v u odnosu na rijeku na relaciji između dva grada vožnja traje uzvodno t1 = 6h a nizvodno t2 = 3h. Za koje će vrijeme brod ovu relaciju preći nizvodno sa isključenim motorima.

2.      Od plutače koja se nalazi na sredini široke rijeke udaljavaju se dva čamca A i B. Čamci se kreću po uzajamno normalnim pravcima: Čamac A u pravcu toka rijeke, Čamac B u pravcu normalnom na tok rijeke. Udaljivši se na jednako rastojanje od plutače, čamci su se vratili do nje. Naći odnos vremena kretanja čamaca tA/tB ako je brzina svakog čamca µ = 1,2 puta veća od brzine toka rijeke.
3.      U trenutku t = 0 s čestica je krenula iz koordinatnog početka u pozitivnom smijeru x-ose. Njena brzina se sa vremenom mjenja po zakonu v = v0(1- t/τ), gdje je v0 vektor početne brzine čiji je intenzitet 10 cm/s, a τ = 5,0 s. Naći:
a)      Koordinatu x čestice u trenucima 6,0 s, 10 s, 20 s
b)      Momente u kojima će se čestica nalaziti na rastojanju 10 cm od koordinatnog početka.
4.      Iz topa su ispaljene dvije granate sa početnom brzinom v = 250 m/s, prva pod uglom a = 60o, a druga pod uglom q = 45o u odnosu na horizont ( pod istim azimutom). Zanemarujući otpor vazduha, naći onaj interval vremena između ispaljivanja granata, za koji će se one sudariti.Eksperimentalne vježbe iz Mehanike 2017/18

Ime i prezime studenta
Broj vježbe
Opačić Danijela
1
Matić Milena
2
Vujičić Tatjana
3
Vulin Slaven
4
Petrović Nebojša
5
Draganić Gordana
6
Bjelovuk Angelina
7
Savković Vanja
8
Spisak vježbi

1. a) Mjerenje dužine nonijusom i mikrometarskim zavrtnjem
    b) Mjerenje mase vagom.
2. Određivanje gustine tečnosti hidrometrom i piknometrom.
3. Određivanje gustine čvrstih tijela hidrostatičkom vagom.
4. Određivanje ubrzanja Zemljine teže matematičkim klatnom.
5. Određivanje momenta inercije šipke torzionim klatnom.
6. Određivanje modula elastičnosti žice.
7. Određivanje modula torzije žice i šipke.
8. Određivanje koeficijenta viskoznosti Štoksovom metodom.
9. Određivanje koeficijenta trenja klizanja i kotrljanja.
10. Određivanje brzine zvuka rezonantnom cijevi.

Literatura

V. Vučić, Osnovna mjerenja u fizici
I. Tomljenović, Laboratorijske vježe iz fizike

Kontakt mail:

draganamalivuk0@gmail.com

9/28/2017

Pismeni ispit iz Mehanike:
1. Ratko Lučar 12b
2. Ivana Kerševan 11b
3. Milana Marković 5b
4. Bojana Bjelić 2b

Pismeni ispit iz Termodinamike
1. Mirko Čeliković 5b
2. Siniša Pasalj 2b
3. Marina Ružić 0b
4. Milan Sadžak 0b

9/10/2017

Pismeni ispit iz Termodinamike:
1.Biljana Pećanin 30b
2.Ivana Ratković 20b
3.Milana Marković 18b
4.Bojana Bjelić 17b
5. Mirko Čeliković 10b
6.Siniša Paspalj 5b
7.Marina Ružić 5b

Pismeni ispit iz Mehanike
1. Nikolina Todorović 30 b
2. Milan Sadžak 17b
3.Ratko Lučar 0b

8/24/2017

Pismeni ispit iz Termodinamike:

1. Briševac Danijel 15 b
2. Ratković Ivana 2b
3. Čeliković Mirko 2b
4. Pećanin Bojana 2b
5. Bjelić Bojana 0b
6. Ružić Marina 0b
7, Siniša Paspalj 0b

Pismeni ispit iz Mehanike:
1. Marković Milana 8b
2. Todorović Nikolina 7b
3. Lučar Ratko 7b
4. Sadžak Milan 2b
5. Milutin Jovana 0b

7/05/2017

Pismeni ispit iz termodinamike.

1. Dajana Mitrovic 23 b
2.Mirko Čeliković 4 b
3. Milana Marković 2 b 

6/16/2017

Pismeni ispit iz Termodinamike:
1. Dajana Mitrović 9b
2. Bojana Bjelić 4b
3.Mirko Čeliković 1b
4. Marina Ružić 0b
5. Ivana Ratković 4b

Pismeni ispit iz Mehanike:
1. Bojana Pećanin 19b
2. Milan Sadžak 3b
3. Milana Marković 6b
4. Nikolina Todorović 6b
5. Ratko Lučar 0b

6/01/2017


Termodinamika 2016/17

Ime i prezime studenta
Test 1
Aktivnost 1
Test 2
Aktivnost 2
Ukupno bodova
eksp.vj.
Ukupno predispitne obaveze
Milana Marković
0

0

7
7
Neđo Drljača
0

0

11
11
Dajana Vasić
0

0

7
7
Siniša Paspalj
1

1

10
12
Dajana Mitrović
4
3
1
2
13
23
Dragana Rakić
-

-

6
6
Ivana Ratković
1
2
1
1
12
17
Milan Sadžak
1

0
1
10
12
Biljana Pećanin
5

4
2
13
24
Danijel Briševac
2

0

10
12
Marina Zubović
0

1

6
7
Bojana Bjelić
1

0

10
11
Mirko Čeliković
2

0Ivana Kerševan
3

-