5/09/2017

Pismemeni ispit iz Mehanike:
1. Tijana Bajić 10b
2. Ratko Lučar ob
3. Danijel briševac 0b
4. Mirko Čeliković 10b
5. Siniša paspalj 0 b
6. Bojana Bjelić 0b
7. Milan Sadžak 3b
8. Milana Markovič 10 b
9. Jovana Vuković 10b
10. Nikolina Todorović 6b
11. Biljana Pećanin 10b
12. Dajana Mitrović 20b 

4/04/2017

Termodinamika 2016/17

Ime i prezime studenta
Test 1
Aktivnost 1
Test 2
Aktivnost 2
Milana Marković
0Neđo Drljača
0Dajana Vasić
0Siniša Paspalj
1Dajana Mitrović
4
3


Dragana Rakić
-Ivana Ratković
1
2


Milan Sadžak
1Biljana Pećanin
5Danijel Briševac
2Marina Zubović
0Bojana Bjelić
1Mirko Čeliković
2Ivana Kerševan
3
Ime i prezime studenta
Izvještaji (prvi ciklus)
Izvještaji (drugi ciklus)
Izlazni kolokvijum
Ukupno bodova
Milana Marković
3 (2.5)Neđo Drljača
4 (3.7)Dajana Vasić
4 (3.6)Siniša Paspalj
4 (3.7)Dajana Mitrović
5 (4.6)Dragana Rakić
2 (2.2)Ivana Ratković
3 (3.3)Milan Sadžak
3 (3.4)  Biljana Pećanin
4 (3.6)Danijel Briševac
4 (3.5)Marina Zubović
3 (3.1)Bojana Bjelić
3 (3.4)