11/29/2016

Pismeni ispit iz Mehanike 08.02.2017.
Muhiba Elezović 19
Dajana Mitrović 10
Nikolina Todorović 8 
Jovana Vuković 3
Mirko Čeliković 5
Bojana Bjelić 0
Milana Marković 0
Jovana Milutin 0

Pismeni ispit iz Mehanike 25.01.2017. 

Dajana Mitrovic 14
Jovana Vukovic 3
Muhiba Elezovic 6
Ivana Kersevan 4
Dajana Vasic 0
Tijana Bajic. 0

Mirko Celikovic 1


Mehanika 2016/17
Ime i prezime
Test 1
(max 5 b)
Aktivnost 1 (max 3 b)
Test 2
(max 5 b)
Aktivnost 2 (max 2 b)
Ukupno
 (max 15 b)
Marković Milana
1
-
1

2
Drljača Neđo
0
-
-

0
Vasić Dajana
-
-
1

1
Paspalj Siniša
1
-
2

3
Kostić Violeta
-
1
-

1
Janković Marko
-
-
-

-
Mitrović Dajana
3
3
4
2
12
Rakić Dragan
-
-
-

-
Ratković Ivana
0
1
0

1
Sadžak Milan
-
2
1

3
Pećanin Biljana
3
-
1

4
Kalamanda Dragana
0
-
-

0
Briševac Danijel
0
3
1
2
6
Ružić –Zubović Marina
0
-
0

0
Bjelić Bojana
0
2
0
1
3
Čeliković Mirko
5
3
3
2
13
Elezović Muhiba
0
-
-

0
Vuković Jovana
4
-
3

7
Milutin Jovana
3
-
-

3
Todorović Nikolina
1
-
1

2
Kerševan Ivana
3
-
0

3

5/30/2016

Termodinamika 2015/16

Ime i prezime
Test 1
Test 2
Aktivnost
Prvi ciklus
Drugi ciklus
Izlazni kolokvijum
Ukupno bodova
Muhiba Elezović
3
0

4
3
4
14
Tijana Bajić
0
-

4
3
4
11
Jovana Milutin
0
-

3
2
4
9
Jovana Vuković
3
2
1
3
3
3
15
Nikola Stupar
3
4
3+2
5
4
5
26
Dajana Vidović
4
3
3+2
5
4
6
27
Mirko Čeliković
0
0

5
4
5
14
Branka Hadžić
0
4
3
4
3
6
20
Dragana Đurić
0
-

1
1
2
4
Mihajlo Tovilović
3
5
3
5
4
5
25
Ivana Kerševan
0
0

3
2
2
7
Bojana Segić
3
5
3+2
5
4
5
27
Kristina Kovač
3
1
3
5
4
6
22
Ratko Lučar
-
-

3
3
1
7
Stefani Kondić
0
2
2
4
3
5
16
Anel Hajrić
0
0
1
3
3
3
10
NikolinaTodorović
3
3

3
3
2
14
Đorđe Cvijanović
-
-

-
2
-
2
Nataša Vukelja
-0
-
2


-

Nikolina Mušan
-
-

-
1
-

Slavica Trifunović
-
2