Termodinamika


Eksperimentalne vježbe iz TERMODINAMIKE                                                                       
Ime i prezime studenta
Broj vježbe
Marković Milana
Drljača Neđo
1
Vasić Dajana
Paspalj Siniša
2
Kostić Violeta
Janković Marko
3
Mitrović Dajana
Rakić Dragan
4
Ratković Ivana
Sadžak Milan
5
Pećanin Biljana
Kalamanda Dragana
6
Briševac Danijel
Ružić –Zubović Marina
7

8

9

Spisak vježbi:

1.   Određivanje koeficijenta površinskog napona stalagmometrom

  1. Određivanje adijabatske konstante vazduha

  1. Određivanje  specifične toplote čvrstih  tijela

  1. Određivanje zavisnosti temperature ključanja tečnosti od pritiska

  1. Provjera Bojl-Mariotovog  zakona

  1. Određivanje specifične toplote tečnosti

  1. Određivanje latentne toplote topljenja leda

  1. Provjera Gej - Lisakovog zakona

  1. Provjera Njutnovog zakona hlađenjaNema komentara:

Objavi komentar