Biologija

Seminarski radovi
SP Biologija: Fizika 2017/18

Ime i prezime studenta
Naziv seminarskog rada
Milena Putnik
Ivana Kokot
Ivana Ritan
Elektromagnetna polja oko nas
Minja Ferjančić
Bojana Rodić
Mile Cvijetinović
Radioaktivnost – opšti pojmovi
Ivana Đukić,
Gabrijela Jevtić
Aleksandra Kršić
Uticaj radioaktivnog zračenja na organizme

Nikolina Škeljić
Tanja Tomić
Bojana Marić
Obnovljivi izvori energije
Dragana Majdov
Svjetlana Pavlica
Efekat staklene bašte i globalno zatopljenje
Mihajlo Gajic
Aleksandra Blagojević
Eldin Kusuran
Albedo i efekat staklene bašte

  


Studijski program Biologija

Predispitne obaveze:

Ime i prezime
Testovi p (20 b)
Izvjestaji+
testovi lab. (20 b)
Ukupno predispitne obaveze (40 b)
Kolokvijum (10 b)
Seminarski rad (10 b)


Suzana Klječanin
4


Sonja Grahovac
1


Marija Janković
15


Sara Ljubišić
14


Aleksandra Stanišljević
8


Jovana Ćulibrk
2


Nikolina Pejović
1
3
4
0
1


Milica Vrhovac
10
15
25
6
10


Ljubica Kisin
9
14
23
7
6


Milica Čegar
8
10
18
6
8


Kristina Jotić
3
13
16
8Ružica Todorović
16
17
33
7
8


Stefanela Tomić
7
13
20
6
8


Danijela Gavrić
10
13
23
3
8


Magdalena Hrvaćanin
10
15
25
7
10


Kristina Todorović
16
17
33
9
7


Sandra Popović
11
14
25
7
7


Tanja Legoš
12
17
29
7
10


Milana Čolić
6
11
17
3
8


Ivana Oborina
6
14
20
3
9


Elvin Kusman
3
2
5
0
5


Nataša Beronja
3


Nikolina Špirić
8


David Župljanin
9


Dejana Kovačević
9


Sanja Simić
7
8
15
4
8


Žana Semunović
13
18
31
7
10


Marijana Jorgić
3
12
15
7
10


Bojana Jaćimović
2


Magdalena Vuković
13
14
27
4
7


Ana Jevtić
9
15
24
10
10


Anđela Komljenović
10
16
26
7
10


Tea Grmaš
8
11
19
4
9


Ivana Matović
6
11
17
8
10


Dragana Dragičević
9
13
22
9
8


Nikolina Kos
16
17
33
6
9


Dejana Vasić
15
15
30
4
10


Marija Brdar
13
13.
26
9
9


Željka Krčić
3
12
15
6Jovana Vuković
7
13
20
7Ivana Androšević
9
18
27
10
10


Jovana Mitrović
8
14
22
5
9


Nastja Lolić
16


Jelena Blaževič
5
11
16
3
8


Sanja Grbić
4


Dajana Marjanović
8
5.6
14
4Isidora janković
1
10
11
7
8


Ermin Dedić
14
14
29
8
8


Nastasja Lakić
0
10
10
6Aleksandra Jerinić
0
12
12
6Nina Maksic

5
5

Ime i prezime
Test1 p
Test 2 p
Seminarski rad

Suzana Klječanin
3.5
-


Sonja Grahovac
1.3
-


Marija Janković
8.3
6.3


Sara Ljubišić
8.5
5.2


Aleksandra Stanišljević
4.7
3.4


Jovana Ćulibrk
2.2
-


Nikolina Pejović
0.6
-
1

Milica Vrhovac
2.3
7.2
10

Ljubica Kisin
2.1
6.8
6

Milica Čegar
2.1
6.3
8

Kristina Jotić
2.0
0.6


Ružica Todorović
6.9
9.0
8

Stefanela Tomić
4.8
2.1
8

Danijela Gavrić
6.4
3.2
8

Magdalena Hrvaćanin
4.4
5.7
10

Kristina Todorović
6.2
9.4
7

Sandra Popović
4.8
6.3
7

Tanja Legoš
5.0
6.8
10

Milana Čolić
3.0
2.9
8

Ivana Oborina
2.5
3.6
9

Elvin Kusman
1.9
1.1
5

Nataša Beronja
1.7
1.5


Nikolina Špirić
5.0
2.9


David Župljanin
6.0
2.6


Dejana Kovačević
5.3
3.3


Sanja Simić
2.6
4.1
8

Žana Semunović
6.6
5.9
10

Marijana Jorgić
1.4
1.3
10

Bojana Jaćimović
1.8
-


Magdalena Vuković
6.0
7.3
7

Ana Jevtić
4.6
4.0
10

Anđela Komljenović
5.9
3.7
10

Tea Grmaš
6.2
1.5
9

Ivana Matović
5.6
0
10

Dragana Dragičević
2.3
7.0
8

Nikolina Kos
6.9
9.1
9

Dejana Vasić
6.0
9.0
10

Marija Brdar
5.3
7.5
9

Željka Krčić
1.8
1.3


Jovana Vuković
3.9
2.7


Ivana Androšević
5.5
3.6
10

Jovana Mitrović
3.4
4.5
9

Nastja Lolić
0.7
-
6

Jelena Blaževič
1.1
4.0
8

Sanja Grbić
3.2
1.1


Dajana Marjanović
3.9
4.3


Isidora janković                                          1.3                              8
Ermin Dedić               8                                 6.3                           8
Nastasja Lakić                                              0
Aleksandra Jerinić                                        0.3STUDIJSKI PROGRAM BIOLOGIJA
FIZIKA-EKSPERIMENTALNE VJEŽBE
I Ciklus
1.      Mjerenje dužine noniusom i mikrometarskim zavrtnjem, mjerenje mase vagom (Bordaova i Gausova metoda)
2.      Određivanje ubrzanja zemljine teže matematičkim klatnom
3.      Određivanje gustine tečnosti piknometrom i hidrometrom
4.      Određivanje gustine čvrstih tijela Arhimedovom vagom
5.      Određivanje koeficijenta viskoznosti Štoksovom metodom

BODOVI:
5 vježbi – svaki izvještaj 1bod                    ukupno 10 bodova
Test1 – 5 bodova                                                                                 

II Ciklus
  1.      Provjeravanje Omovog zakona za istosmjerne struje
  2.      Određivanje otpora Vitstonovim mostom
  3.      Određivanje jačine svjetlosnog izvora
  4.      Određivanje indeksa prelamanja pomoću mikroskopa
  5.      Određivanje žižne daljine konvergentnog sočiva direktnom metodom

BODOVI:
5 vježbi – svaki izvještaj 1bod                    ukupno 10 bodova
Test2 – 5 bodova                                                                          
                                                                            
Ukupan broj bodova na laboratorijskim vježbama je 20
Izlazni kolokvijum 10 (ovi bodovi ulaze u završni ispit)

Literatura:
V. Vučić, Osnovna mjerenja u fizici
G. Dimić i M. Mitrinović, Metrologija u fizici
I. Tomljenović, Laboratorijske vježbe iz fizike

Nema komentara:

Objavi komentar