Mehanika 2017/18Eksperimentalne vježbe iz Mehanike 2017/18

Ime i prezime studenta
Broj vježbe
Opačić Danijela
1
Matić Milena
2
Vujičić Tatjana
3
Vulin Slaven
4
Petrović Nebojša
5
Draganić Gordana
6
Bjelovuk Angelina
7
Savković Vanja
8

Spisak vježbi

1. a) Mjerenje dužine nonijusom i mikrometarskim zavrtnjem
    b) Mjerenje mase vagom.
2. Određivanje gustine tečnosti hidrometrom i piknometrom.
3. Određivanje gustine čvrstih tijela hidrostatičkom vagom.
4. Određivanje ubrzanja Zemljine teže matematičkim klatnom.
5. Određivanje momenta inercije šipke torzionim klatnom.
6. Određivanje modula elastičnosti žice.
7. Određivanje modula torzije žice i šipke.
8. Određivanje koeficijenta viskoznosti Štoksovom metodom.
9. Određivanje koeficijenta trenja klizanja i kotrljanja.
10. Određivanje brzine zvuka rezonantnom cijevi.

Literatura

V. Vučić, Osnovna mjerenja u fizici
I. Tomljenović, Laboratorijske vježe iz fizike

Kontakt mail:
draganamalivuk0@gmail.com

Nema komentara:

Objavi komentar