11/04/2015

Mehanika 2015/16

Test 1
Test 2
Aktivnost
Test 3
Test 4
Aktivnost
Ukupno
Vladimir Popović
5
4
5
-
-
5
19
Muhiba Elezović
1
0

0
0

1
Tijana Bajić
1
1

0
-

2
Jovana Milutin
1
1

-
-

2
Jovana Vuković
1
1

0
-

2
Nikola Stupar
1
3
5
2
3
5
19
Dajana Vidović
1
2
3
2
1
5
14
Mirko Čeliković
1
2

2
0

5
Branka Hadžić
1
3
1
1
0
1
7
Dragana Đurić
0
1

0
-

1
Mihajlo Tovilović
4
5
5
4
3
5
26
Ivana Kerševan
1
0
1
0
-

2
Bojana Segić
1
0
1
1
3
5
11
Kristina Kovač
5
5
5
2
3
5
25
Ratko Lučar
0
0

0
0

0
Stefani Kondić
2
4
4
4
1
3
18
Anel Hajrić
1
0
1
0
0
2
4
NikolinaTodorović
1
4

0
0

5
Nikolina Mušan
0
0

-
-

0
Nataša Vukelja
0
0

0
-

0
Duška Gavrić
1
-

0
-

1
Nikolina Raca
0
-

-
-

0
Sanja Spasenić
1
3

2
0

6
Dragica Petković
3
3
3
1
0
2
12
Slavica Trifunović
1
-

-
0

1
Dragana Žabić
1
0

-
-

1
Aleksandar Đurić
1
0

2
0

3
Neven Santrač
1
2

2
0

5
Đorđe Cvijanović
1
-

-
-

1
Dajana Marinković
1
0

2
0

3
Tamara Marjanović
3
0

2
0

5

Ime i prezime
Prvi ciklus vj.
Drugi ciklus vj.
Izlazni kolokvijum
Ukupno
Vladimir Popović
5
3
-
8
Muhiba Elezović
4
3
4
11
Tijana Bajić
3
4
3
10
Jovana Milutin
3
3
3
9
Jovana Vuković
3
4
4
11
Nikola Stupar
4
5
5
14
Dajana Vidović
5
5
5
15
Mirko Čeliković
3
4
3
10
Branka Hadžić
2
4
4
10
Dragana Đurić
2
2
-
4
Mihajlo Tovilović
5
4
3
12
Ivana Kerševan
4
3
3
10
Bojana Segić
4
5
5
14
Kristina Kovač
4
5
5
14
Ratko Lučar
3
3
3
9
Stefani Kondić
4
4
4
12
Anel Hajrić
2
2
1
5
NikolinaTodorović
2
1
2
5
Nikolina Mušan
2
1
-
3
Nataša Vukelja
2
2
4
8
Đorđe Cvijanović
3
-
-
3


Nema komentara:

Objavi komentar